Kancelaria Radców Prawnych Dobrut w Koninie
alimenty konin

Jak obliczyć wysokość alimentów?

Alimenty – z języka łacińskiego alimentum oznacza „pokarm”. Alimenty stanowią świadczenie na rzecz osób, które nie są w stanie samodzielnie zapewnić sobie środków utrzymania. Obowiązek dostarczenia tych środków spoczywa wtedy na osobach bliskich.

Jednym z najbardziej znanych obowiązków alimentacyjnych jest obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci. Obowiązek alimentacyjny obciąża rodzica względem dziecka bez względu na to, czy rodzice dziecka pozostają/pozostawali w związku małżeńskim. Przy orzekaniu o wysokości alimentów sąd bierze pod uwagę usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.
W toku procesu należy udowodnić wskazane przesłanki. Można to zrobić za pomocą różnych środków dowodowych- paragonów, faktur, zaświadczeń, zeznań świadków.

Nasi prawnicy mają bogate doświadczenie procesowe w sprawach o alimenty. Nasza Kancelaria reprezentuje zarówno osoby starające się o alimenty, jak i te przeciwko którym skierowano pozew. W Kancelarii Radców Prawnych Dobrut nie oceniamy- my analizujemy daną sprawę pod kątem przepisów, orzecznictwa i dajemy klientowi potencjalne rozwiązanie problemu.

Zajmujemy się sporządzaniem pozwu – pierwszego i koniecznego pisma wszczynającego postępowanie. Pozew inicjuje sprawę przed sądem. Analizujemy sytuację klienta pod kątem przesłanek usprawiedliwionych potrzeb i możliwości majątkowo- zarobkowych. Na podstawie tej analizy dokonujemy oceny: jaką realną kwotę alimentów można uzyskać.

Czy można dostać alimenty zanim skończy się sprawa sądowa?

Oczywiście, że można. Prawnicy z Naszej Kancelarii przygotują profesjonalny wniosek o zabezpieczenie alimentów. Sprawa sądowa może potrwać, a tego rodzaju pismo zagwarantuje otrzymanie środków na utrzymanie niemalże od razu.

Do kiedy trzeba płacić alimenty?

Nie istnieje jakaś sztywna granica w tym temacie. Odpowiedź z reguły brzmi: gdy osoba uprawniona usamodzielni się. Każda sytuacja jest inna. Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Jeżeli masz wątpliwości, czy można wystąpić z pozwem o wygaszenie obowiązku alimentacyjnego, zgłoś się do Naszej Kancelarii.

Masz wyrok zasądzający alimenty, ale zobowiązany nie płaci?

Zgłoś się do nas. Przeprowadzimy przez procedurę windykacyjną. Złożymy stosowne wnioski.
Będziemy czuwać nad prawidłowym tokiem postępowania egzekucyjnego przed komornikiem.

W Naszej Kancelarii będziesz mieć poczucie, że Twoja sprawa jest w dobrych rękach.

Zapraszamy do kontaktu.

Jak obliczyć wysokość alimentów?
Udostępnij:
Przewiń na górę