Kancelaria Radców Prawnych Dobrut w Koninie
adwokat konin

Adwokat czy Radca Prawny

Wiele osób mając problem prawny zastanawia się gdzie ma się udać po pomoc. W Polsce funkcjonują dwa zawody prawnicze: są to adwokaci i radcowie prawni. Czym różnią się te zawody i z czyjej pomocy skorzystać w konkretnej sprawie?
Na wstępie należy powiedzieć, że oba zawody mają prawie identyczne kompetencje.
Zawód radcy prawnego jest zawodem pokrewnym do zawodu adwokata. Aktualnie jedyną różnicą między adwokatami a radcami prawnymi jest możliwość wykonywania zawodu przy pozostawaniu w stosunku pracy – radcowie prawni mają do tego prawo a adwokaci nie.
Oznacza to, że radca prawny może wykonywać zawód zarówno prowadząc kancelarię (podobnie jak czynią to adwokaci) jak i w ramach umowy o pracę (czego adwokaci już nie mogą czynić).
Mało kto wie, że od 1 lipca 2015 roku radcy prawni mogą pełnić rolę obrońcy w procesach karnych i karnoskarbowych. Będąc więc oskarżonym o popełnienie przestępstwa możemy równie dobrze skorzystać z pomocy radcy prawnego, jak i adwokata.
Pomiędzy radcami prawnymi a adwokatami istnieje też jedna niewielka różnica co do koloru żabotu togi sądowej. Adwokaci posiadają żabot zielony, a radcowie niebieski.
Czym zatem kierować się szukając pomocy prawnej? Zdecydować tu powinny indywidualne przymioty konkretnego prawnika, bo kolor żabotu nie ma przecież żadnego znaczenia.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej zapraszamy do kontaktu i rozmowy.

radca prawny adwokat konin

Obszary prawa:

Adwokat i Radca prawny: Specjalizują się w reprezentowaniu klientów w sądach oraz zajmują się sprawami karnymi i cywilnymi. Mają uprawnienia do prowadzenia procesów sądowych i obrony w sprawach karnych. Do doradztwa prawno-biznesowego, zwłaszcza w dziedzinach prawa gospodarczego, korporacyjnego i administracyjnego. Są ekspertami w tworzeniu umów, sporządzaniu dokumentów prawnych. Udzielaniu porad prawnych w kontekście osobistym i biznesowym.
Zarówno adwokat jak i radca prawny reprezentują klientów w postępowaniach sądowych, zarówno jako pełnomocnicy powodów, jak i pozwanych. Mają prawo prowadzić procesy sądowe, przesłuchiwać świadków i przedstawiać dowody w sądzie. Wspierają rozwiazanie problemów prawnych poza sądem, choć mogą pomagać klientom w przygotowaniu dokumentacji i udzielaniu porad prawnych w kontekście ewentualnych sporów.
Doradztwo biznesowe prowadzą radcy prawni, którzy specjalizują się w doradztwie prawno-biznesowym. Pomagają firmom w kwestiach związanych z umowami, korporacjami, podatkami, własnością intelektualną i innymi aspektami prawnymi związanymi z działalnością gospodarczą.
Ochrona interesów klienta. Adwokaci i radcy prawni są często skoncentrowani na obronie praw klienta w konkretnych sporach sądowych. Dążąc do osiągnięcia korzystnego rozstrzygnięcia dla klienta koncentrują się również na pomaganiu klientom w zrozumieniu przepisów prawnych. Pomagają w unikaniu problemów prawnych i podejmowaniu działań zgodnych z prawem w kontekście działalności biznesowej czy spraw dotyczących życia prywatnego.

Adwokat a Radca Prawny
Udostępnij:
Przewiń na górę