Kancelaria Radców Prawnych Dobrut w Koninie

kancelaria Dobrut

Polityka prywatności

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Katarzyna Dobrut Roman Dobrut Spółka Cywilna, mieszcząca się przy ul. Spółdzielców 12/3, 62-510 Konin, kontakt: kontakt@kancelaria-dobrut.pl, tel. +48 695 508 327 / +48 783 528 029, strona www.kancelaria-dobrut.pl
 2. Dane osobowe zbierane są w prawnie uzasadnionych celach, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d oraz art. 9 ust.2 lit. a, b, c, f RODO. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora, objęte są tajemnicą radcowską, o których mówią przepisy dotyczące zachowania tajemnicy zawodowej.
 3. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
  a) upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Kancelaria Radców Prawnych Katarzyna Dobrut Roman Dobrut Spółka Cywilna;
  b) podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, księgowo – finansową oraz inni prawnicy powołani w ramach zastępstwa procesowego;
  c) instytucje i podmioty niezbędne do prawidłowego wykonania zawartej z Kancelarią umowy.
 4. Administrator będzie przechowywał Państwa dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy lub usługi konsultacji prawnej, nie dłużej jednak niż przez okres przewidziany przepisami prawa.
 5. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, prawo do ich aktualizowania, prawo ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz ich przenoszenia.
 6.  Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli zdaniem Państwa przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
 8. W każdej chwili możecie Państwa cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej poza sytuacjami w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.
 10. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora danych osobowych w obrębie serwisu www.kancelaria-dobrut.pl
Przewiń na górę