Kancelaria Radców Prawnych Dobrut w Koninie

KANCELARIA PRAWNA KONIN

Prawo rodzinne

Podział majątku wspólnego w sprawie o rozwód.

Polski porządek prawny przewiduje, że w jednym postępowaniu można się rozwodzić i dzielić majątek wspólny. Taka sytuacja zdarza się jednak bardzo rzadko. Majątek wspólny gromadzony w czasie pożycia małżeńskiego składa się z wielu składników, a małżonkowie nie zawsze są zgodni co do sposobu ich podziału.

Osią sporu pozostaje też majątek osobisty oraz nakłady czynione przez małżonków. Dzielenie dorobku małżonków w rozwodzie może znacznie wydłużyć otrzymanie orzeczenia rozwodowego. Nasi prawnicy wyjaśnią i doradzą kiedy do sądu kierować jedną, a kiedy więcej spraw.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej w sprawie rozwodu?
Nasza kancelaria radców prawnych oferuje wsparcie w procesie rozwiązania małżeństwa. Nasi doświadczeni prawnicy pomogą Ci zrozumieć procedury rozwodowe, doradzą w kwestiach podziału majątku oraz opieki nad dziećmi. Otrzymaj kompleksową pomoc prawno-rodzinną.

Poszukujesz porad prawnych dotyczących alimentów?
Jesteśmy specjalistami w dziedzinie prawa rodzinnego i oferujemy kompleksowe usługi prawne związane z ustalaniem, zmianą lub egzekucją alimentów. Nasi doświadczeni prawnicy pomogą Ci w rozwiązywaniu problemów związanych z płatnościami alimentacyjnymi. Już teraz zabezpiecz swoje prawa finansowe.

rozwód konin

Potrzebujesz pomocy radcy prawnego?

Jeśli potrzebują Państwo porady prawnej w każdej dziedzinie zachęcamy do kontaktu.

Kancelaria prawna konin

Kancelaria Radców Prawnych Dobrut prowadzi działalność i reprezentuje Klientów na terenie województwa wielkopolskiego. Obejmującego miasta Konin, Słupca, Koło, Turek, Poznań, Września, Gniezno i inne. Oferując szeroki zakres usług prawnych dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw oraz instytucji.

W ramach działalności na terenie całej Polski, kancelaria prawna może świadczyć usługi także w obszarach prawa, takich jak prawo karne, prawo podatkowe, prawo nieruchomości, prawo bankowe i finansowe, prawo medyczne, prawo transportowe i wiele innych, dostosowując się do potrzeb Klientów i specyfiki danego przypadku.

Prawo Rodzinne i Alimenty w Koninie: Wszystko, co Powinieneś Wiedzieć.

Prawo rodzinne i alimenty to obszary prawa, które często stają się istotne dla wielu rodzin w Koninie i innych regionach Polski. Zrozumienie przepisów i procedur związanych z prawem rodzinnym oraz alimentami jest niezwykle ważne, aby zapewnić prawidłowy rozwój dzieci i rozstrzygać kwestie związane z alimentami w uczciwy i sprawiedliwy sposób. W tym artykule omówimy kluczowe aspekty prawa rodzinnego i alimentów w Koninie.

Prawo Rodzinne w Polsce

Prawo rodzinne to dziedzina prawa, która reguluje kwestie związane z małżeństwem, rozwodem, opieką nad dziećmi, alimentami i wieloma innymi aspektami życia rodzinnego. W Koninie, jak i w całym kraju, przepisy prawne w tej dziedzinie mają na celu zapewnienie dobrobytu rodzin i dzieci oraz uregulowanie spraw związanych z życiem rodzinym. Oto niektóre kluczowe aspekty prawa rodzinnego:
 • Małżeństwo: Prawo określa zasady zawierania małżeństwa, obowiązki małżonków oraz procedury związane z zawarciem małżeństwa.
 • Rozwód: Przepisy prawne regulują procedury rozwodu, podział majątku oraz kwestie związane z opieką nad dziećmi.
 • Opieka rodzicielska: Prawo określa prawa i obowiązki rodziców wobec swoich dzieci oraz zasady opieki rodzicielskiej po rozwodzie.
 • Wizytacje: Ustala zasady kontaktów między rodzicami a dziećmi w przypadku, gdy jedno z rodziców nie ma opieki nad dziećmi.
 • Alimenty: Zasady alimentów: Przepisy prawne określają, kiedy i jakie alimenty powinien płacić rodzic na rzecz dziecka, które nie mieszka z nim.
 • Wysokość alimentów: Sąd ustala wysokość alimentów na podstawie dochodów i potrzeb dziecka oraz sytuacji finansowej rodziców.
 • Zmiany w alimentach: Istnieją procedury umożliwiające zmianę wysokości alimentów w razie zmiany okoliczności życiowych.

Alimenty w Koninie: Co Powinieneś Wiedzieć

Alimenty są jednym z najważniejszych aspektów prawa rodzinnego, ponieważ mają wpływ na dobrobyt dziecka i zapewnienie mu odpowiednich warunków rozwoju. Oto kilka ważnych informacji na temat alimentów w Koninie:
 • Kto Ma Prawo do Alimentów?
  Prawo do alimentów ma każde dziecko, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie lub nie ma wystarczających środków finansowych do utrzymania. Alimenty mogą być przysługujące zarówno dziecku, które mieszka z jednym z rodziców, jak i dziecku, które jest pod opieką innej osoby lub placówki.

 • Jak Obliczane Są Alimenty?
  Wysokość alimentów jest obliczana na podstawie dochodów rodzica, który ma obowiązek płacić alimenty, oraz potrzeb dziecka. Sąd bierze pod uwagę wszystkie dostępne informacje, aby ustalić sprawiedliwą wysokość alimentów.

 • Procedura Zmiany Wysokości Alimentów
  Jeśli dochody lub sytuacja życiowa rodzica lub dziecka ulegają zmianie, można zwrócić się do sądu o zmianę wysokości alimentów. Sąd przeprowadzi odpowiednie postępowanie i podejmie decyzję w tej sprawie.

 • Egzekwowanie Płatności Alimentów
  W przypadku, gdy rodzic nie płaci alimentów zgodnie z orzeczeniem sądu, istnieją procedury egzekucyjne, które pozwalają na odzyskanie zaległych płatności.

Profesjonalna Pomoc Prawna w Sprawach Alimentacyjnych

Sprawy alimentacyjne mogą być skomplikowane i emocjonalnie trudne. Dlatego warto skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w prawie rodzinnym i alimentach. Taki prawnik może pomóc w:

 • Złożeniu wniosku o alimenty.
 • Ustaleniu wysokości alimentów zgodnie z przepisami.
 • Zmianie wysokości alimentów w razie potrzeby.
 • Reprezentowaniu klienta w sądzie w sprawach alimentacyjnych.

Profesjonalna pomoc prawnika może znacząco ułatwić rozwiązywanie problemów związanych z alimentami i zapewnić dziecku odpowiednie wsparcie finansowe.

Prawo rodzinne i alimenty odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu dobrobytu dzieci i funkcjonowaniu rodzin. W Koninie istnieją przepisy i procedury, które określają prawa i obowiązki rodziców oraz zasady związane z alimentami. Profesjonalna pomoc prawnika może być niezbędna w rozwiązywaniu skomplikowanych kwestii związanych z prawem rodzinnym i alimentami, zapewniając uczciwe i sprawiedliwe rozstrzygnięcia. Dla dobra dzieci i dobrobytu rodzin warto zrozumieć i przestrzegać przepisów prawnych w tych dziedzinach.

Przewiń na górę