Kancelaria Radców Prawnych Dobrut w Koninie

PRAWNIK KONIN

Reprezentacja przed sądami administracyjnymi

Reprezentacja przed sądami przez radcę prawnego daje szansę na sukces.

Prawo administracyjne to jedna z najbardziej obszernych gałęzi prawa. Najprościej rzecz ujmując prawo administracyjne reguluje stosunki na linii: obywatel – organy administracji publicznej (państwowe lub samorządowe).
Normy prawa administracyjnego regulują praktycznie każdą dziedzinę naszego życia.
Urodzenie dziecka, zmiana miejsca zamieszkania, założenie działalności gospodarczej, budowa wymarzonego domu- każde z tych zdarzeń pociąga za sobą dla jednostki swego rodzaju obowiązki.

Organ administracyjny postąpił niesprawiedliwie? Czujesz się pokrzywdzony?

Organy administracji publicznej rozstrzygają o obowiązkach i prawach obywatela poprzez decyzje administracyjne. Te akty prawa administracyjnego mają charakter władczy. Często zdarza się, że decyzja administracyjna nie uwzględnia stanowiska obywatela.
W Kancelarii Radców Prawnych dowiesz się, w jaki sposób wzruszyć niekorzystną decyzję administracyjną. Nasi prawnicy zajmują się sporządzaniem specjalistycznych pism. Ich treść jest zróżnicowana w zależności od tego, do jakiego organu wyższego rzędu (organu II instancji) skierować odwołanie.
Pamiętać trzeba, że organy administracji publicznej to bardzo szerokie pojęcie. Są nimi np. wojewoda, wójt, starosta, inspektor nadzoru budowlanego, kierownik urzędu stanu cywilnego itd.

Postępowanie przed organami administracji publicznej jest sformalizowane. Procedury działania zawarte są w kodeksie postępowania administracyjnego. Najważniejsze zasady postępowania to: zasada praworządności, zasada prawdy obiektywnej, zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony, zasada pogłębiania zaufania, zasada wysłuchania stron, zasada szybkości i prostoty postępowania.

Jak skontrolować, czy organ administracyjny ma rację?

Jeżeli działanie lub bezczynność organów administracji publicznej narusza w/w zasady obywatelowi przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Prawnicy z Kancelarii Radców Prawnych podejmują się reprezentacji przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi. Zajmujemy się sporządzaniem skarg administracyjnych, pism procesowych w toku postępowania przed sądami administracyjnymi.

W szczególnych sytuacjach obywatelowi przysługuje nadzwyczajny środek zaskarżenia- skarga kasacyjna.

Skargę kasacyjną wnosi się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Musi być ona sporządzona przez radcę prawnego/adwokata. Nasza Kancelaria na życzenie Klienta przeprowadza analizę stanu sprawy pod kątem możliwości wniesienia skargi kasacyjnej. Następnym krokiem jest przygotowanie pisma.

Nie wiesz jak zachować się na sali sądowej?
Postępowanie przed sądem jest sformalizowane. Sędzia przewodniczy rozprawie i decyduje o porządku czynności procesowych. Prawnik doskonale wie, kiedy można zabrać głos, kiedy zgłosić wnioski dowodowe, inne wnioski formalne. Radca prawny sprawnie przeprowadzi przesłuchanie świadka, strony przeciwnej. Zareaguje na sugerujące pytania pełnomocnika przeciwnika procesowego.
Terminy procesowe odgrywają kluczową rolę. Przegapienie terminu na dokonanie czynności może się okazać fatalne w skutkach. Sąd może pominąć wnioskowany dowód, gdy jest spóźniony. Błędnie sformułowana teza dowodowa to również ryzyko niepowodzenia.

Czy poradzę sobie w sądzie bez pełnomocnika?
Reprezentacja przed sądami przez fachowego pełnomocnika daje szansę na sukces. Polski system prawny przewiduje obowiązek korzystania z pomocy radcy prawnego/adwokata, tzw. przymus radcowski- adwokacki w postępowaniu przed Sądem Najwyższym. W pozostałych sprawach nie ma obowiązku zastępowania przez radcę prawnego/adwokata. Nie musisz znać procedury, według której sprawę rozstrzyga sąd. Nie musisz wiedzieć, jakie przepisy są właściwe w Twojej sprawie. Jednak jeśli chcesz, by rozstrzygnięcie Twojej sprawy nie zależało od przypadku, zgłoś się do Naszych Prawników.

radca adwokat konin

Potrzebujesz pomocy radcy prawnego?

Jeśli potrzebują Państwo porady prawnej w każdej dziedzinie zachęcamy do kontaktu.

Kancelaria prawna konin

Kancelaria Radców Prawnych Dobrut prowadzi działalność i reprezentuje Klientów na terenie województwa wielkopolskiego. Obejmującego miasta Konin, Słupca, Koło, Turek, Poznań, Września, Gniezno i inne. Oferując szeroki zakres usług prawnych dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw oraz instytucji.

W ramach działalności na terenie całej Polski, kancelaria prawna może świadczyć usługi także w obszarach prawa, takich jak prawo karne, prawo podatkowe, prawo nieruchomości, prawo bankowe i finansowe, prawo medyczne, prawo transportowe i wiele innych, dostosowując się do potrzeb Klientów i specyfiki danego przypadku.

Profesjonalna Reprezentacja Przed Sądami Administracyjnymi w Koninie: Twoje Prawo do Sprawiedliwości-

Reprezentacja przed sądami administracyjnymi to istotna usługa, która pozwala obywatelom i firmom bronić swoich praw wobec organów administracji publicznej. W Koninie, jak i w całej Polsce, adwokaci i prawnicy specjalizujący się w prawie administracyjnym pełnią kluczową rolę w zapewnieniu skutecznej reprezentacji przed sądami administracyjnymi. W tym artykule przyjrzymy się, dlaczego profesjonalna reprezentacja przed sądami administracyjnymi jest ważna, jakie usługi oferują adwokaci i prawnicy w Koninie oraz jak możesz skorzystać z ich pomocy.

Dlaczego Profesjonalna Reprezentacja Przed Sądami Administracyjnymi Jest Ważna?

Reprezentacja przed sądami administracyjnymi ma ogromne znaczenie z wielu powodów:

 • Ochrona Praw Obywatelskich: Sądy administracyjne zajmują się sprawami z zakresu prawa administracyjnego, które dotyczą stosunków między obywatelami a organami administracji publicznej. Profesjonalna reprezentacja jest niezbędna do ochrony praw obywatelskich.
 • Skomplikowane Przepisy: Prawo administracyjne może być skomplikowane i pełne niuansów. Adwokaci i prawnicy specjalizujący się w tym obszarze posiadają wiedzę i doświadczenie w interpretacji i stosowaniu przepisów.
 • Reakcja na Decyzje Administracyjne: Często dochodzi do sporów związanych z decyzjami administracyjnymi, takimi jak odmowa wydania pozwolenia, nałożenie kary lub innego rodzaju działania organów administracji. Profesjonalna reprezentacja może pomóc w odwołaniu od takich decyzji.
 • Przygotowanie Dowodów: W sprawach przed sądami administracyjnymi niezbędne jest przygotowanie odpowiednich dowodów i argumentów prawnych. Adwokaci i prawnicy pomagają w zebraniu niezbędnych materiałów i przygotowaniu solidnej obrony.

Usługi Oferowane Przez Adwokatów i Prawników w Koninie

Adwokaci i prawnicy w Koninie specjalizujący się w reprezentacji przed sądami administracyjnymi oferują szeroki zakres usług, w tym:

 • Odwołania od Decyzji Administracyjnych: Pomoc w przygotowaniu odwołań od decyzji administracyjnych, takich jak odmowa wydania pozwolenia, nałożenie kary lub inne decyzje organów administracji.
 • Szkody Wyrządzone Przez Organizacje Publiczne: Reprezentacja w sprawach dotyczących szkód wyrządzonych przez organy administracji publicznej, np. w wyniku działań niezgodnych z prawem.
 • Sprawy Dotyczące Zabudowy i Planowania Przestrzennego: Pomoc w sprawach związanych z planowaniem przestrzennym, pozwoleniami na budowę i innymi kwestiami związanymi z nieruchomościami.
 • Spory z Organami Publicznymi: Reprezentacja przed sądami administracyjnymi w sporach z organami publicznymi, w tym sprawy z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego.

Jak Skorzystać z Profesjonalnej Reprezentacji w Koninie?

Skorzystanie z profesjonalnej reprezentacji przed sądami administracyjnymi w Koninie jest stosunkowo prostym procesem:

 • Skontaktuj się z Adwokatem lub Prawnikiem: Znajdź adwokata lub prawnika specjalizującego się w prawie administracyjnym i skontaktuj się z nim.
 • Konsultacja: Umów się na konsultację, aby omówić swoją sprawę, przedstawić swoje cele oraz oczekiwania.
 • Przygotowanie i Reprezentacja: Po konsultacji, prawnik podejmie działania w Twojej sprawie, przygotuje niezbędne dokumenty i reprezentuje Cię przed sądem administracyjnym.
 • Kontynuacja Procesu: Proces prawny może trwać różnie długo, w zależności od rodzaju sprawy. Prawnicy pozostaną z Tobą przez cały proces, zapewniając profesjonalną reprezentację.

Profesjonalna reprezentacja przed sądami administracyjnymi w Koninie jest kluczowa dla ochrony praw obywatelskich i interesów osób i firm. Adwokaci i prawnicy specjalizujący się w prawie administracyjnym posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do skutecznej obrony przed organami administracji publicznej. Bez względu na rodzaj sprawy, profesjonalna reprezentacja przed sądami administracyjnymi jest kluczem do zapewnienia sprawiedliwości i ochrony praw obywateli w Koninie i całej Polsce.

Przewiń na górę